Emailová adresa na doručenie oznámenia


Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie – Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.

Zverejnenie e-mailovej adresy