Voľby na hlavného kontrolóra obce Roštár


Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Roštári k vyhláseniu

Voľby hlavného kontrolóra obce Roštár

Uznesenie si môžte stiahnúť v sekcii Dokumenty.