Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.05.2019


Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Európskeho parlamentu 25.05.2019