Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v úzenom obvode okresu Rožňava od 4.7.2019 do odvolania.