Denný archív: 16. marca 2020


Obec Roštár oznamuje, že v súvislosti prijímaním opatrenína predchádzanie možného šírenia ochorenia COVID-19, bude obecný úradod 16.03.2020 až do odvolania zatvorený. V nevyhnutných prípadoch kontaktujte zamestnancov úradu v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 11:00 hod. len písomne, telefonicky a e-mailom. tel.č.: 058/79 31 007mob.: 0905/403 048email.: obecrostar@gmail.com

COVID-19 – Dôležitý oznam