COVID-19 – Dôležitý oznam


Obec Roštár oznamuje, že v súvislosti prijímaním opatrenína predchádzanie možného šírenia ochorenia COVID-19, bude obecný úrad
od 16.03.2020 až do odvolania zatvorený.

V nevyhnutných prípadoch kontaktujte zamestnancov úradu v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 11:00 hod. len písomne, telefonicky a e-mailom.

tel.č.: 058/79 31 007
mob.: 0905/403 048
email.: obecrostar@gmail.com