Denný archív: 17. marca 2020


RÚVZ so sídlom v Rožňave prijalo včera ( pondelok 16.3.20 ) poobede oznámenie o pacientke, ktorá je v domácej izolácii, má respiračné príznaky a kontakt s osobou, ktorá pricestovala zo zahraničia (vnuk). Jedná sa o 74 ročnú dôchodkyňu z obce Rochovce. Pacientka je v domácej izolácii, 14 ľuďom, ktorí boli v kontakte s potencionálnym zdrojom nákazy bola nariadená karanténa a sledovanie vlastného zdravotného stavu. Dnes budú vykonané ostatné odbery, ktoré potvrdia alebo vylúčia ostatné osoby, ktoré boli v kontakte s pacientkou. Situácia je zatiaľ pod kontrolou, t.č. stále vykonávame protiepidemické opatrenia a dohľadávame potencionálne kontakty. Situácia je na teraz zvládnutá. Potencionálny […]

COVID-19 – RÚVZ


ÚRAD PRÁCE V ROŽŇAVE Dohodnuté termíny (kontakty na úrade) sa rušia. O novom termíne bude klient informovaný telefonicky, mailom alebo poštou. Klienti nebudú sankcionovaní za nedostavenie sa v dohodnutom termíne. Doručenie osobne na úrad žiadame obmedziť len na doklady potrebné k výplate dávok, ktoré budú preberané v podateľni úradu. Pri doručovaní písomností žiadame uprednostniť doručovanie mailom, poštou. S pozdravom a želaním pevného zdravia Ing. Helena ElexováVedúca oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF ÚPSVaR RožňavaŠafárikova 112, 048 01 RožňavaTelefónny kontakt: 058/2440 210IP 580 210

COVID-19 – Úrad práce Info