COVID-19 – RÚVZ


RÚVZ so sídlom v Rožňave prijalo včera ( pondelok 16.3.20 ) poobede oznámenie o pacientke, ktorá je v domácej izolácii, má respiračné príznaky a kontakt s osobou, ktorá pricestovala zo zahraničia (vnuk). Jedná sa o 74 ročnú dôchodkyňu z obce Rochovce. Pacientka je v domácej izolácii, 14 ľuďom, ktorí boli v kontakte s potencionálnym zdrojom nákazy bola nariadená karanténa a sledovanie vlastného zdravotného stavu. Dnes budú vykonané ostatné odbery, ktoré potvrdia alebo vylúčia ostatné osoby, ktoré boli v kontakte s pacientkou. Situácia je zatiaľ pod kontrolou, t.č. stále vykonávame protiepidemické opatrenia a dohľadávame potencionálne kontakty. Situácia je na teraz zvládnutá. Potencionálny prameň nákazy je z obce Slavošovce.

Vyzývame všetkých obyvateľov, predovšetkým obyvateľov obcí Rochovce a Slavošovce, aby dodržiavali karanténne opatrenia, nezdržiavali sa na miestach, kde sa stretáva viac ľudí, používali osobné ochranné pomôcky ak si potrebujú nakúpiť (rúško, šatka, šál) a aby sa čo najmenej zdržiavali v spoločnosti s inými ľuďmi. Samoizolácia v domácom prostredí, posilňovanie imunity, používanie rúška alebo masky a dôsledná osobná hygiena sú najlepšou prevenciou proti ochoreniu. Ľudí, ktorí boli v priamom kontakte s prípadom, prešetrujeme a nariaďujeme karanténne opatrenia, odbery biologického materiálu a naďalej sledujeme situáciu.

Dôležité je nepodliehať panike! To, že ochorenie zavíta aj do nášho okresu bolo vysoko pravdepodobné!

Ak budú dodržiavané všetky opatrenia vyhlásené krízovým štábom SR, dodržiavaná osobná hygiena a minimalizovaný kontakt s inými ľuďmi, nehrozí nebezpečenstvo ďalšieho prenosu.