COVID-19 – Opakované testovanie


Opakované testovanie obyvateľov na ochorenie COVID 19

V našej obci sa bude opakované testovanie realizovať dňa 22. novembra 2020 t.j. v nedeľu v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod. s tým, že posledný odber bude vykonaný o 19:30 hod.
Vzorky sa budú odoberať v Základnej škole Roštár. Obyvatelia sa budú riadiť pokynmi príslušníkov ozbrojených síl SR.
K testovaniu je potrebné doniesť občiansky preukaz, občania od 10 do 15 rokov kartičku poistenca.