Zmluvy


DátumNázov zmluvySúbor
07.11.2017Výzva na predloženie ponuky – Činnosť stavebného dozoru – Rekonštrukcia Kultúrneho domu
09.10.2017Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia Kultúrneho domu
04.08.2017Zmluva o dielo Oprava Chodníka a prístupovej cesty – Cintorín
26.06.2017Náčrt – Chodník
26.06.2017Verejné obstarávanie – Oprava Chodníka a prístupovej cesty – Cintorín
26.06.2017Mandátna zmluva – Chodník
24.02.2016Zmluva o dielo – „Rekonštrukcia objektu Kultúrneho domu v obci Roštár“