Zmluvy


24.2.2016 – Zmluva o dielo – „Rekonštrukcia objektu Kultúrneho domu v obci Roštár“

26.6.2017 – Mandátna zmluva – Chodník

26.6.2017 – Verejné obstarávanie – Oprava Chodníka a prístupovej cesty – Cintorín

26.6.2017 – Náčrt – Chodník 

4.8.2017 – Zmluva o dielo Oprava Chodníka a prístupovej cesty – Cintorín

9.10.2017 – Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia Kultúrneho domu

7.11.2017 – Výzva na predloženie ponuky – Činnosť stavebného dozoru – Rekonštrukcia Kultúrneho domu