História


Rostar kostolPrvá písomná zmienka o obci Roštár sa datuje do roku 1318, kedy sa nazývala Rester. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1773 je písomne doložený názov Rostar, z roku 1920 Roštár. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Restér.

Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Gemersko – malohontskú župu; pred rokom 1960 pod okres Rožňava, kraj Košice; po roku 1960 pod okres Rožňava kraj Východoslovenský.

Obdobie feudalizmu a kapitalizmu: Prvá zmienka o obci je z roku 1318, ale vznikla v 2. polovici 13. storočia ako banská osada. Patrila štítnickým Bebekovcom, ktorí tu mali 1427 mali 33 port, od 17. storočia viacerým zemepánom. Obec nadobudla od zemepánov výsady. Obyvatelia sa zaoberali prevažne baníctvom a železiarstvom. Začiatkom 16. storočia pracovali tu 3 hámre a v roku 1634 hámor na výrobu šablí. Obec sa stala poľnohospodárskou, obyvatelia si privyrábali povozníctvom a remeslami. V roku 1869 vyhorela, v roku 1773 mala 52 usadlostí a 9 želiarov, v roku 1828 mala obec 48 domov a 378 obyvateľov. V 19. storočí okrem poľnohospodárstva pracovali v priemyselných podnikoch, furmančili a odchádzali na sezónne práce na Dolnú zem.

Za 1. ČSR ( Československej republiky ) sa zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom, výrobou košíkov a tkáčstvom. Počas SNP sídlila v obci silná partizánska skupina.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. časť