COVID-19 – Testovanie


OBEC ROŠTÁR
Celoplošné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID 19

V našej obci sa bude celoplošné testovanie realizovať dňa 01. novembra 2020 t.j. v nedeľu v čase od 07:00 hod. do 22:00 hod. s tým, že posledný odber bude vykonaný o 21:30 hod.
Vzorky sa budú odoberať na školskom dvore. Obyvatelia sa budú riadiť
pokynmi príslušníkov ozbrojených síl SR.
K testovaniu je potrebné doniesť občiansky preukaz, občania od 10 do 15 rokov kartičku poistenca.
Vzhľadom na stále sa meniacu situáciu Vás budeme o prípadných zmenách včas informovať.