adminFirma Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota oznamuje našim občanom, že z technických príčin presúva zber komunálneho odpadu z piatka 09. apríla 2021 na stredu 07. apríla 2021. Ostatné vývozné dni ostávajú v platnosti podľa harmonogramu zberu, ktorý Vám bol skôr doručený. O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať. Za pochopenie ďakuje firma Brantner Gemer s.r.o.

Zmena vývozu komunálneho odpadu
Vážení občania, do doby elektronického samosčítania ostáva necelých 8 dní. Prosíme preto občanov, aby využili možnosť sa sčítaťelektronicky prostredníctvom e-formulárov.Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 je výlučne elektronické sčítanie. Sčítanie obyvateľov prebieha v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt.Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021. Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa. Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to […]

Sčítanie obyvateľstva 2021

15. 2. 2021 – 31. 3. 2021 Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa. Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021