Zverejnenie emailovej adresy


Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Roštár pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 30.09.2023

E-mail: obecrostar@gmail.com

Mgr. Andrej Lalik
starosta obce