Mesačný archív: máj 2022Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na svojom dnešnom rokovaní vyzvaličlenské mestá a obce ZMOS aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022do odvolania:a) účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu,b) zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne krytédotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtovýchpravidlách,c) symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19.mája 2022 do 30. júna 2022,d) prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Financovať ostatnékompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov.e) prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu […]

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti